Проповедь иеромонаха Василия Новикова:

https://www.youtube.com/watch?v=VLrB_xRUzSM