PDA

Просмотр полной версии : "Железная сотня"Ворон
08.06.2007, 22:32
Недавно посмотрел этот фильм... Всем советую. Рассказывает о бойцах Украинской Повстанческой Армии, сражавшихся в 1944-1947 годах сначала против Вермахта, потом против карательных отрядов НКВД и войск советской Польши, которой досталась часть карпатский территорий Украины. Конечно, фильм сделан, дабы максимально героизировать УПА, но... Я думаю нам есть чему поучиться у украинских националистов, с оружием в руках отстаивавших свою нацию и землю, умиравших за своих женщин, за свои отеческие дома, за могилы своих предков. И для Советов, и для поляков они тоже были "фашистами" и "бандеровцами". Но не из-за ненависти к русским или полякам они взяли оружие в руки, а из-за любви к своей Родине. Услышите много столь живого и по сей день и в словах командира Сотни, и в речах православного священника-капеллана... Обязательно всем смотреть!

"Слава Украiне!"- "Героям слава!"

nwanomaly
08.06.2007, 23:07
сначала надо определиться - что есть украинская нация и как появилась их Родина. а уже потом понять - за что и с кем они сражались

Ворон
08.06.2007, 23:18
Есть такое понятие, как национальное самосознание... За что? За себя и свою землю.
Нашёл занимательный ресурс: http://oun-upa.org.ua/

Святомир
09.06.2007, 23:21
Бандера сам по национальности кто был? Фамилия у него вроде румынская...

Ворон
09.06.2007, 23:48
Степан Бандера (01.01.09 - 15.10.59)

----------------------------------------

Народився в с. Старий Угринів Калуського повіту на Станіславщині (тепер Івано-Франківщина) в родині греко-католицького священика. В 1919 - 1927 навчався у Стрийській гімназії. На поч. 1922 став членом Пласту, а згодом - Організації Вищих Класів Українських Гімназій. Після закінчення гімназії намагався виїхати у Чехо-Словаччину для навчання в Українській Господарській Академії у Подебрадах, але не дістав дозволу від польських властей. В 1928 Б., ставши членом Української Військової Організації, отримав призначення спочатку у відділ розвідки, пізніше - пропаганди. Одночасно належав до студентської організації Група Української Націоналістичної Молоді, що була тісно пов'язана з УВО. В 1929 Б. вступив в Організацію Українських Націоналістів (ОУН), з 1931 - член Крайової Екзекутиви ОУН на Західно-Українських-Землях (ЗУЗ), а з червня 1932 - заступник Крайового Провідника і референт пропаганди. В червні 1933 на берлінській конференції ОУН Б. був офіційно затверджений Крайовим Провідником ОУН на ЗУЗ. Під час зустрічей з Є. Коновальцем Б. виклав власне бачення шляхів розбудови організації та розгортання національно-визвольного руху в Західній Україні. В 1933 Б. спланував і провів шкільну акцію, спрямовану проти спроб польського уряду полонізувати українське шкільництво. Підтримуючи акції протесту Українського Національно-Демократичного Об'єднання проти спланованого голодомору 1932-33 в Наддніпрянській Україні, Б. доручив М. Лемику здійснити замах на радянського консула у Львові. В 1934 Б., виконуючи постанову конференції ОУН у Берліні (1933), підготував замах на одного з головних організаторів політики “пацифікації” щодо українського населення Галичини і Волині міністра закордонних справ Польщі Б. Пєрацького. В червні 1934 заарештований і в ході Варшавського процесу 1935-36 і Львівського процесу 1936 був засуджений до смертної кари, згодом заміненої на довічне ув'язнення. З 1936 Б. разом з М. Лебедем, М. Климишиним, Я. Карпинцем, Є. Качмарським, Р. Мигалем та іншими націоналістами перебував у в'язниці “Swięty Krzyż” (“Святий Хрест”) у Варшаві. Після розвалу Польської держави у вересні 1939 звільнений з тюрми. Прибувши до Львова, Б. разом з активом ОУН протягом короткого часу виробив детальний план розбудови мережі ОУН на теренах всієї України. В 1939 очолив течію в ОУН, яка стояла в опозиції до методів і тактики діяльності Проводу Українських Націоналістів під керівництвом А. Мельника. 10.2.1940 у Кракові був створений Революційний провід ОУН на чолі з Б., затверджений у квітні 1941 Великим Збором ОУН. Після початку радянсько-німецької війни 1941-45 ОУН ставить своїм завданням відновлення української державності. За розпорядженням Б. були сформовані три похідні групи ОУН (загальна кількість 6 тис. чол.), Дружини Українських Націоналістів (складалися з військових частин “Нахтігаль” і “Роланд”), організовано редакції газет. 30.6.1941 ОУН (під проводом Б.) проголосила у Львові відновлення на західноукраїнських землях української державності і сформувала орган крайової влади на чолі з Стецьком Ярославом - Українське Державне Правління. 6.7. 1941 Б. був заарештований окупаційними властями і після відмови скасувать акт відновлення Української держави ув'язнений у концентраційному таборі Саксенгаузен. У цей же час брати Б. були кинуті до німецького концтабору Освенцім, де загинули в 1942. Після звільнення з концтабору військами союзників Б. внаслідок постійної загрози арешту радянськими спецслужбами був змушений змінювати місце перебування. Жив в Інсбруку, Зеєнфельді, Мюнхені. В лютому 1946 (за іншими даними - в 1947) Б. очолив провід Закордонних Частин ОУН (ЗЧ ОУН). У грудні 1950 (за іншими даними - в серпні 1952) внаслідок розходження з питань стратегії і тактики визвольного руху з Крайовим Проводом ОУН Б. відмовився від посту голови Проводу ЗЧ ОУН. В 1953-54 намагався врегулювати відносини між українськими еміграційними угрупуваннями і досягти консолідації всіх націоналістичних сил за кордоном. В 1956 на Конференції 3Ч ОУН Б. знову був обраний головою Проводу. В наступні роки активізував роботу по налагодженню зв'язків з націоналістичним підпіллям в Україні і формуванням нової нелегальної структури ОУН на українських землях. Ця організаційна діяльність Б. серйозно занепокоїла керівництво СРСР. 15.10.1959 у Мюнхені агент КДБ Б. Сташинський пострілом із спеціально виготовленого пістолету (стріляв ампулами з ціаністим калієм) вбив Б. Похований на кладовищі у Мюнхені. Б. автор декількох праць, в яких ґрунтовно розроблено теологічні і теоретичні засади українського націоналізму, зокрема “Перспективи Української Національної Революції” (1958) та ін.

http://oun-upa.org.ua/personalities/#bandera

Басманов
10.06.2007, 01:25
Фильм и правда интересен будет для просмотра русским националистам...

X13
10.06.2007, 02:31
А на русском текст биографии есть? Не хочу глаза ломать, пытаясь разобрать изуродованную поляками версию Великого и Могучего...

Басманов
10.06.2007, 15:12
X13
Точно не знаю, может быть и нет. Сам смотрел на украинском. Но многое понятно даже и без перевода :)

Святомир
10.06.2007, 16:49
Степан Бандера (01.12.09 - 15.10.59)

----------------------------------------

Родился в с. Старый Угрынив Калушского уезда на Станиславщине (теперь Ивано-Франкивщина) в семье греко-католического священника. В 1919 - 1927 учился в Стрыйской гимназии. В нач. 1922 стал членом Пласта, а со временем - Организации Высших Классов Украинских Гимназий. После окончания гимназии старался выехать в Чехословакию для обучения в Украинской Хозяйственной Академии в Подебрадах, но не получил разрешения от польских властей. В 1928 Б., став членом Украинской Военной Организации (УВО), получил назначение сначала в отдел разведки, позднее - пропаганды. Одновременно принадлежал к студенческой организации Группа Украинской Националистической Молодежи, которая была тесно связана с УВО. В 1929 Б. вступил в Организацию Украинских Националистов (ОУН), с 1931 - член Краевой Экзекутивы ОУН на Западно-Украинских-Землях (ЗУЗ), а с июня 1932 - заместитель Краевого Проводника и референт пропаганды. В июне 1933 на берлинской конференции ОУН Б. был официально утвержден Краевым Проводником ОУН на ЗУЗ. Во время встреч с Е.Коновальцем Б. изложил собственное видение путей развития организации и развертывания национально-освободительного движения в Западной Украине. В 1933 Б. спланировал и провел школьную акцию, направленную против попыток польского правительства полонизировать украинских школьников. Поддерживая акции протеста Украинского Национально-Демократического Объединения против спланированного голодомора 1932-33 в Поднепровской Украине, Б. поручил М.Лемику осуществить покушение на советского консула во Львове. В 1934 Б., выполняя постановление конференции ОУН в Берлине (1933), подготовил покушение на одного из главных организаторов политики "пацификации" относительно украинского населения Галичины и Волыни министра иностранных дел Польши Б.Перацкого. В июне 1934 арестованный и в ходе Варшавского процесса 1935-36 и Львовского процесса 1936 был осужден к смертной казни, со временем замененной на пожизненное заключение. С 1936 Б. вместе с М.Лебедем, М.Климишиным, Я.Карпинцем, Е.Качмарским, Р.Мигалем и другими националистами находился в тюрьме "Swięty Krzyż" ("Святой Крест") в Варшаве. После развала Польского государства в сентябре 1939 освобожден из тюрьмы. Прибыв во Львов, Б. вместе с активом ОУН на протяжении короткого времени выработал детальный план развития сети ОУН на землях всей Украины. В 1939 возглавил течение в ОУН, которое стояло в оппозиции к методам и тактике деятельности Провода Украинских Националистов под руководством А.Мельника. 10.2.1940 в Кракове было создано Революционное руководство ОУН во главе с Б., утвержденное в апреле 1941 Большим Сбором ОУН. После начала советско-немецкой войны 1941-45 ОУН ставит своей задачей восстановление украинской государственности. По распоряжению Б. были сформированы три производных группы ОУН (общее количество 6 тыс. чел.), Дружины Украинских Националистов (состояли из военных частей "Нахтигаль" и "Роланд"), организованы редакции газет. 30.6.1941 ОУН (под руководством Б.) провозгласила во Львове восстановление на западноукраинских землях украинской государственности и сформировала орган краевой власти во главе со Стецько Ярославом - Украинское Государственное Правление. 6.7.1941 Б. был арестован оккупационными властями и после отказа отменить акт восстановления Украинского государства заключен в концентрационный лагерь Заксенгаузен. В это же время братья Б. были брошены в немецкий концлагерь Освенцим, где погибли в 1942. После освобождения из концлагеря войсками союзников Б. вследствие постоянной угрозы ареста советскими спецслужбами был вынужден менять место пребывания. Жил в Инсбруке, Зеенфельде, Мюнхене. В феврале 1946 (по другим данным - в 1947) Б. возглавил руководство Заграничных Частей ОУН (ЗЧ ОУН). В декабре 1950 (по другим данным - в августе 1952) вследствие расхождения по вопросам стратегии и тактики освободительного движения с Краевым Руководством ОУН Б. отказался от поста председателя Руководства ЗЧ ОУН. В 1953-54 старался урегулировать отношения между украинскими эмиграционными группировками и достичь консолидации всех националистических сил за границей. В 1956 на Конференции ЗЧ ОУН Б. снова был избран председателем Провода. В следующие года активизировал работу по отладке связей с националистическим подпольем в Украине и формированием новой нелегальной структуры ОУН на украинских землях. Эта организационная деятельность Б. серьезно озаботила руководство СССР. 15.10.1959 в Мюнхене агент КГБ Б.Сташинский выстрелом из специально изготовленного пистолета (стрелял ампулами с цианистым калием) убил Б. Похоронен на кладбище в Мюнхене. Б. автор нескольких работ, в которых основательно разработаны теологические и теоретические основы украинского национализма, в частности, "Перспективы Украинской Национальной Революции" (1958) и др.

777
13.06.2007, 23:31
Да, это хороший фильм. Я помню что в ТК "Рио" все диски с ним публика раскупила за пару дней.

777
17.06.2007, 03:17
http://video.google.com/videoplay?docid=6128388719285887545 Железная сотня.

Иван Николаевич
18.06.2007, 01:29
ты шо москаль
нет
а чо имя такое: ЮРА?
а я с Житомира

ну,ну очень нужно смотреть именно РУССКИМ националистам, особенно как они РУССКИМ солдатам горло резали.
У меня жена к концу фильма сказала: "мне стыдно, что я украинка."
У русских к украинцам НИКОГДА не было такой ненависти. Всегда братьями считали.
Внимательно смотреть фильм надо, и про то как сотник вернулся с немецкой территории контролируемой США (теперь понятно откуда они деньги брали) и воевал до 1955 на территории Украины. Коммунистов можно любить и ненавидеть, но доставалось мирным жителям, для которых бендеровцы вскоре стали синонимом - бандитов.

Замполит
19.06.2007, 20:31
Я скачал, поглядел. Ну что сказать, режиссерская работа с моей точки зрения в некоторых моментах могла бы быть и получше. А так - познавательно. Несмотря на технические огрехи, фильм сделан с любовью к украинской культуре.
Но и без русофобии, конечно, не обошлось. Красноармейцы у них - все как на подбор, узкоглазые, черномазые. В конце фильма они из крупнокалиберного пулемета торжественно убивают украинскую девку. Мораль, значит, такая, что вот, смотрите, люди добрые - и в этом все москали.
Э-эх, получается фильм направлен на разъединение Руси...
Получается, что некоторые украинцы до сих пор ищут врагов в лице русских - но я думаю, это оттого, что просто Хачевия с Ослоебистаном (с настоящими врагами) от них далековато лежат...

Bizon
19.06.2007, 20:52
Чот мне не верится что они с немцами так воевали они же из их рук кормились .